Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w sierpniu trwały prace związane z:

  • remontem balkonów na os. Stare Żegrze i Polan zakończono prace związane z wymianą zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 27-28 i 40-42, wymianą zaworów odcinających c.w. i cyrkulacji w rozdzielaczach  na os. Stare Żegrze 95 A-I, 118, 188, oraz wymianą pionów centralnego ogrzewania os. Stare Żegrze 98 i 133-135,
  • dokonano demontażu i wymiany grzejników w wiatrołapach na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 68-71, 72-75, 76-79 i 161-166,
  • zlecono: wymianę drzwi wejściowych do budynku na os Stare Żegrze 162, 163, 164, 165, przegląd  5 -letni instalacji odgromowej, wymianę zaworów w rozdzielaczach c.o. w budynku na os. Stare Żegrze 136-141, wymianę okien i osłon wentylacyjnych w hali garażowej na os. Stare Żegrze 136 – 141, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy budynku na os. Stare Żegrze 2 – 5,
  • trwają prace związane z układaniem nowych chodników oraz schodów,
  • na bieżąco przeprowadzane były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w sierpniu:

  • koszenie trawników wraz z zagrabieniem i załadunkiem skoszonej trawy (drugi zabieg z czterokrotnego),
  • przycięcie trawy, chwastów i samosiewów  przy ławkach, murkach, opaskach wokół budynków (drugi zabieg z czterokrotnego),
  • pielęgnacja terenów zieleni – przekopanie i pielenie skupin krzewów liściastych i iglastych (drugi zabieg z czterokrotnego),
  • pielenie rabat róż (drugi zabieg z czterokrotnego),
  • przetransportowanie wraz z rozdrobnieniem i załadunkiem odpadów zielonych, pochodzących z ogródków przydomowych, składowanych przez mieszkańców przy altanach śmietnikowych.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 28.08.2023 r. Anna Napierała – p.o. Kierownik Działu Technicznego, Zastępca Kierownika Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Na os. Polan odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Osiedli, przedstawiciela firmy InPost oraz Kierownika Domu Kultury „Polan Sto”, w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni, w sprawie postawienia paczkomatu na tylnej ścianie pawilonu Polan 100. Kierownictwo Osiedli wystąpiło do 12 firm z prośbą o złożenie ofert na sprzątanie części wspólnych budynków na os. Stare Żegrze.

Na posiedzeniu przedstawiono protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Rada Osiedli zaopiniowała realizację wniosków zgłoszonych na 14. i 15. części Walnego Zgromadzenia w maju 2023 roku, skierowanych do Kierownictwa i Rady Osiedli.

Przyjęto konieczność wymalowania znaków poziomych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza w okolicy szkoły i w szczycie budynku nr 40-42 na os. Stare Żegrze.

Przyjęto informację na temat ważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.07.2023 r.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w drugiej połowie września.