Działania Kierownictwa Osiedla: 

W sierpniu zakończono prace remontowe w kolejnym pionie balkonów w budynku na ul. Krańcowej 52. Na terenach zielonych na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne mające na celu utrzymanie zieleni w należytym stanie. Konserwatorzy z końcem miesiąca przygotowali instalację centralnego ogrzewania do nowego sezonu grzewczego, stąd zgody na wymianę grzejników w mieszkaniach były wydawane do 31 sierpnia br.

W Klubie “Cybinka” przeprowadzono remont sali widowiskowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, w celu poprawy warunków odbywających się w klubie licznych zajęć rozrywkowo-sportowych.

W budynkach przy ul. Darzyborskiej i ul. Warszawskiej wymieniono wyparkowe podzielniki ciepła na elektroniczne. Ułatwi to coroczny odczyt zużytego ciepła bez angażowania mieszkańców w udostępnianie mieszkań dla celów odczytowych.

Działania Rady Osiedla Pomet: 

W sierpniu Rada Osiedla spotkała się na posiedzeniu 28.08.2023 r. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy mieszkańców oraz organizację zbliżającego się festynu osiedlowego. Odczytano i przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej, którego tematem była analiza realizacji planu gospodarczo-finansowego Osiedla Pomet za pierwsze półrocze. Jednym z poruszanych tematów była budowa nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Krańcowej 48, która ma się rozpocząć w 2024 r.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę o utworzeniu etatu gospodarza domu dla dwóch nieruchomości IV i V – ul. Darzyborska i ul. Nadolnik. Obecnie oba budynki obsługiwane są przez firmę sprzątającą, która nie spełnia oczekiwań mieszkańców oraz Kierownictwa. W związku z pogarszającą się sytuacją utrzymania czystości zwłaszcza w budynku przy ul. Darzyborskiej podjęto decyzję o przyjęciu na etat od nowego roku nowego gospodarza domu.