Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w styczniu:

ogłoszono przetarg na:

 • malowanie klatek schodowych na os. Stare Żegrze 180-185, 87, 89D, 128,
 • wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych na os. Stare Żegrze,
 • dostawę i dostawę z wymianą wodomierzy;

zlecono między innymi:

 • przegląd placów zabaw na os. Polan i os. Stare Żegrze,
 • wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu,
 • uszczelnienie przerwy roboczej oraz dylatacji płyt stropowych w hali garażowej na os. Stare Żegrze  136-141,
 • na bieżąco przeprowadzane są prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych osiedli Stare Żegrze i Polan:

 •  pielęgnacja terenów zieleni –  odmładzanie krzewów liściastych (przycięcie) wraz z pracami towarzyszącymi

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się w dniu 29.01.2024 r. Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego przedstawiła informacje na temat bieżących spraw osiedli. W styczniu odbyły się spotkania branżowe z przedstawicielami Miasta Poznania, które były kontynuacją rozmów rozpoczętych 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa. 19 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie radnych miejskich z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan reprezentowały Magdalena Grala, Kierownik Osiedli i Barbara Borowicz, członek Rady Osiedli. Na spotkaniu zostały  przedstawione sprawy:

 • wykonanie chodnika – dojścia do przystanku autobusowego od os. Stare Żegrze nr 33 w kierunku ul. Inflanckiej,
 •  uporządkowanie terenu wzdłuż ulicy Inflanckiej,
 •  remont chodnika na wjeździe w ul. Rzeczńską w pobliżu budynku nr 122 na os. Stare Żegrze,
 • rozwiązanie problemu uciążliwych hałasów dobiegających z ruchliwej ul. Inflanckiej oraz głośnej sygnalizacji świetlnej w nocy, w związku ze skargami mieszkańców budynku na os. Stare Żegrze nr 122-125,
 • rozwiązanie problemu niebezpiecznego wjazdu na os. Stare Żegrze w rejonie ul. Redarowskiej- stworzenie progu spowalniającego.

Od 8 stycznia 2024r. w Kierownictwie Osiedli wprowadzono  płatną usługę sprzątania klatek schodowych w nieruchomościach: nr 2 (budynk na os. Stare Żegrzei nr 20-67, 102-108, 142-150), nr 10 (budynki na os. Stare Żegrze nr 85-87, 116-120), nr 13 (budynki  na os. Stare Żegrze nr 96a-d, 98-101), nr 15 (budynki na os. Stare Żegrze nr 187-189). Usługę będzie wykonywać firma Q System Sp. z o.o.

Pani Anna Napierała podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach. Przyjęto informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, omawiano i oceniano pracę gospodarzy domów, omówiono wyniki ekonomiczne Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w części dotyczącej Kierownictwa Osiedli. Przyjęto Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z działalności w 2023 roku.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w lutym.