Działania Rady Osiedla Pomet:

W styczniu na terenie osiedla prowadzono prace porządkowe na terenach zewnętrznych.

Rozpoczęto procedurę przetargową na remont kolejnych balkonów w budynkach wysokich na ul. Krańcowej.

Na ul. Darzyborskiej rozpoczęto prace porządkowo-remontowe w gankach piwnicznych.

Po rozwiązaniu umowy z firmą sprzątającą zatrudniony został na etat nowy gospodarz domu, który obsługiwać będzie dwa budynki – na ul. Nadolnik i na ul. Darzyborskiej.

Działania Rady Osiedla Pomet:

Rada Osiedla odbyła swoje posiedzenie 30 stycznia 2024 r., na którym przyjęto sprawozdania z prac Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisji Rewizyjnej.

Rada Osiedla nawiązała kontakt z Urzędem Miasta, w celu pozyskania nowych nasadzeń drzew na terenach miejskich przylegających do naszego osiedla.

Kolejne spotkanie Rady odbędzie się 29 lutego 2024 r.