Działania Kierownictwa Osiedli: 

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że we wrześniu:

 •  ogłoszono przetarg na malowanie klatek schodowych – os. Stare Żegrze 180-185 i 87,
 • zakończono prace związane:
  – z wymianą WLZ os. Stare Żegrze na nieruchomości nr 2 i nr 3
  – z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego przy budynku nr 2-5 na os. Stare Żegrze,
  – z wykonaniem wymiany rozdzielacza c.o. wraz z zaworami na os. Stare Żegrze 136-141,
 •  zlecono:
  – montaż instalacji fotowoltaicznych altan śmietnikowych na os. Polan 32, os. Stare Żegrze 2, 9, 58, 65,
  -wymianę zaworów podpionowych z.w.u. i c.w.u. ma os. Stare Żegrze 187, 188, 189,
  – wymianę lamp z numerem adresowym na os. Stare Żegrze 2A, 71A,175,
 • trwają prace związane:
  – z układaniem nowych chodników i schodów,
  – z wymianą wodomierzy,
  – z remontem balkonów,
 • na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan we wrześniu:

 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie krzewów liściastych
  w formie żywopłotów,
 • os. Stare Żegre i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – pielenie rabat róż (trzeci zabieg z czterokrotnego),
 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przekopanie i pielenie skupin krzewów liściastych i iglastych,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – przełom IX/X 2023 r. rozpoczęcie koszenia trawników.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 25.09.2023r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. 25 września 2023r. przystąpiono do trzeciego koszenia traw, prace rozpoczęto od os. Stare Żegrze. Kierownictwo Osiedli wystąpiło do 12 firm z prośbą o złożenie ofert na sprzątanie części wspólnych budynków na os. Stare Żegrze. Oferty złożyło 8 firm. Odbył się przegląd osiedla Polan z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Osiedli i Rady Osiedli. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców podjęto decyzję o postawieniu jednej ławki na os. Polan, według lokalizacji wskazanej przez członków Rady Osiedli.

Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach. Na posiedzeniu  przedstawiono protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia była ocena i badanie realizacji planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 9 października 2023 roku.