Twoja wiedza = Twoje bezpieczeństwo

W ramach akcji „Senioralni. Poznań 2017” w imieniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zapraszamy serdecznie na spotkanie pn. Twoja wiedza = Twoje bezpieczeństwo, które odbędzie się 17 października 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (sala nr 220, ul. Szylinga 2).

W programie uwzględniono:

  • wykład policjanta na temat bezpieczeństwa osobistego, m.in. aktualnych metod działania oszustw oraz odpowiedniego zabezpieczenia mieszkania, domu przed kradzieżą i włamaniem;
  • wykład przedstawiciela Centrum Wspierania Aktywności i Rozwoju „VIRTUS” na temat „Komputer dla seniora, czyli jak proste technologie mogą ułatwić codzienne życie – bezpieczeństwo w sieci”;
  • wykład przedstawiciela Inspekcji Handlowej, Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego na temat praw konsumenta, zwrotów transakcji, reklamacji;
  • wykład przedstawiciela Banku Pocztowego S.A. na temat bezpieczeństwa emerytów i rencistów w usługach bankowych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu 61 84 156 29, a koordynatorem przedsięwzięcia jest st. sierż. Marta Mróz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wraz z organizatorami Spółdzielnia wyraża przekonanie, że wspólne działania oraz edukacja i zdobycie umiejętności mających na celu wzrost bezpieczeństwa osobistego Seniorów przyczyni się do spadku przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę osób starszych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Chartowie

Na początku września oddano do użytku nowo powstałą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Chartowo – Bliźniąt.

Z inicjatywy Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia i Kierownictwa Osiedla Rusa SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w marcu 2016 roku wystosowano pismo do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o przeprowadzenie prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściu ul. Chartowo znajdującym się między osiedlami Tysiąclecia a Rusa. Zwrócono szczególną uwagę, że w sezonie jesienno-zimowym parawany chroniące rośliny znajdujące się wzdłuż tamtejszej jezdni w znacznym stopniu ograniczają widoczność kierowcom nadjeżdżających pojazdów. Piesi, zwłaszcza ci najmłodsi, byli widoczni dla kierowców dopiero z chwilą wejścia na jednię, co w konsekwencji mogło skutkować wypadkiem. Zarząd Dróg Miejskich po przeanalizowaniu istniejącej organizacji ruchu potwierdził zasadność złożonego przez Spółdzielnię wniosku. W toku rozmów i negocjacji, a także ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli Rady Osiedla Chartowo oraz radnych miejskich w czerwcu 2017 roku doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, a SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt. SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu partycypowała w kosztach opisanej inwestycji.

Psi elementarz „Odpowiedzialny właściciel”

Kierownictwo Osiedla Rusa SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w połowie września rozpoczęło kampanię edukacyjną pod nazwą Psi elementarz „Odpowiedzialny właściciel”, która ma na celu przypomnieć mieszkańcom o obowiązku przestrzegania zasad utrzymywania zwierząt domowych na terenie Miasta Poznania, w tym w szczególności w kwestii sprzątania nieczystości po psach.

W tym celu na klatach schodowych administrowanych przez Kierownictwo Rusa pojawiły się plakaty z elementarzem, czyli podstawowymi zasadami, jakimi powinien kierować się odpowiedzialny właściciel czworonoga. Na osiedlu pojawiły się nowe tabliczki z hasłem „Sprzątaj po swoim psie”, a także dozowniki na woreczki przeznaczone na psie odchody. Ponadto każdy gospodarz domu został zaopatrzony w takie woreczki.

Przypomnijmy, że Miasto Poznań od kilku lat prowadzi akcję edukacyjną „Kejter też poznaniak”, w którą Psi elementarz „Odpowiedzialny właściciel” w pełni się wpisuje i ją realizuje.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  z dniem 9 września 2017 roku, z mocy prawa, wygasło członkostwo Pani Anny Staniszewskiej jako tzw. członka oczekującego oraz jednocześnie wygasł jej mandat członka Rady Nadzorczej. Od tego dnia Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Młodych” w Poznaniu działa w składzie 19-osobowym.

Sezon grzewczy – start!

Uprzejmie informujemy, że 14 września br. w budynkach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu nastąpi rozruch instalacji centralnego ogrzewania związany z rozpoczęciem sezonu grzewczego. W razie stwierdzenia problemów z niedogrzaniem w najbliższych dniach, prosimy o kontakt z danym Kierownictwem Osiedla od poniedziałku, 18 września. W przypadku gdy termometry wskażą powyżej 15‘C, urządzenia sterujące centralnym ogrzewaniem automatycznie wstrzymają dostawę energii cieplnej.