Pawilony do wynajęcia na os. Jagiellońskim

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że dysponuje następującymi pawilonami do wynajęcia położonymi przy pasażu na os. Jagiellońskim:


Nr lokalu – D6
Powierzchnia lokalu – 17,09 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – D11
Powierzchnia lokalu – 16,81 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – D12
Powierzchnia lokalu – 17,09 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E2
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E3
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E4
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E5
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E6
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E7
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E8
Powierzchnia lokalu – 17,99 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E10
Powierzchnia lokalu – 15,93 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E11
Powierzchnia lokalu – 15,93 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E12
Powierzchnia lokalu – 16,19 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto


Pawilon D5, D6, D11, D12
Pawilon E2, E3, E4, E5. E6, E7, E8, E10, E11, E12

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem lokaleuzytkowe@osiedlemlodych.pl.

4 dekady „Jędrusia”

Uroczyste i oficjalne otwarcie odbyło się 17 lutego 1977 r., nazwę jaką mu nadano to Dom Przyjaźni „Trojka”. Jego pierwotny adres to os. Manifestu Lipcowego 101. Tak jest! Obecny Dom Kultury „Jędruś”  w tym roku obchodzi 40-te urodziny.

Z tej wyjątkowej okazji 24 listopada na os. Armii Krajowej (bo tak dzisiaj nazywa się to osiedle) obecni, byli pracownicy oraz współpracownicy i wszyscy przyjaciele „Jędrusia” spotkali się, by powspominać „dawne czasy”, podzielić się ciekawymi historiami oraz anegdotami. Organizatorzy na Jubileusz zaprosili specjalnych gości, którzy z DK „Jędruś” byli i są nadal szczególnie związani: Żanetę Mazankę, Wiesławę Piosik, Józefa Miecznika oraz Jana Janusza Tycnera.

Dlaczego „Trojka” stała się „Jędrusiem”? 13 maja 1991 roku Uchwałą Zarządu Spółdzielni podjęto decyzję o zmianie ówczesnej nazwy (Dom Przyjaźni „Trojka”) na Dom Kultury „Jędruś”. Jak się okazuje „Jędrusiami” nazywano oddział partyzancki wywodzący się z lokalnej organizacji konspiracyjnej Odwet współpracujący z Armią Krajową podczas II Wojny Światowej, której założycielem i pierwszym dowódcą został Władysław Jasiński ps. „Jędruś”.

Kierownikami Domu Kultury byli Barbara Łotecka, Witold Siwiński, Jarosław Szlandrowicz, natomiast obecnie tę funkcję pełni Mirosław Maj.

Każde miejsce, zwłaszcza z tak długą i ciekawą historią jak DK „Jędruś” ma pewne indywidulane symbole, które poznaliśmy podczas jubileuszowego wieczoru. Jednym z nich jest Teatr Małych Form „Sieć”, którego pomysłodawcą i założycielem w 1977 roku był ówczesny instruktor ds. teatru Jan Janusz Tycner. Teatr skupiał młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II i Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej. Jan Janusz Tycner wystawiając sztuki na podstawie poezji m.in. Sergiusza Jesienina czy Aleksandra Błoka „wychował” trzech wspaniałych aktorów – Mariusza Sabiniewicza, Mariusza Siudzińskiego oraz Dariusza Skibińskiego. Kolejnym przedsięwzięciem ówczesnego instruktora kulturalno-oświatowego Domu Przyjaźni „Trojka” wartym uwagi był cykl poetycki pn. „Rataje Poezją Pisane”, w ramach którego wydano dwa tomiki poezji – „Wielkopolska, miasto w stronę Rataj” i „Dom nad Wartą” z tekstami Łucji Danielewskiej, Andrzeja Pawłowskiego, Krzysztofa Lisa, Tadeusza Beceli, a także Andrzeja Zeylanda, Nikosa Chadzinikolau i Aleksandra Wojciechowskiego.

W latach 70 i 80 paradoksalnie „spółdzielcza” kultura funkcjonowała bardzo prężnie, mimo panującego w Polsce ustroju socjalistycznego i propagandy, w DK „Jędruś” powstawały kolejne sekcje i koła zainteresowań, wśród pracowników panował zapał do pracy i realizacji kolejnych zawodowych wyzwań. Józef Miecznik (pierwszy Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni ds. Społeczno-Wychowawczych) podczas Jubileuszu 40-lecia wspomniał, że Dom Kultury prowadził wtedy wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną, która odpowiadała na potrzeby mieszkańców Rataj. O organizowanych obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, podczas których upowszechniano rekreację oraz aktywny tryb życia opowiadała natomiast Żaneta Mazanka (instruktorka kulturalno-oświatowa DK „Jędruś”), która nauczyła jeździć na nartach oraz pływać wiele pokoleń młodzieży z naszej dzielnicy. Natomiast dzięki zajęciom gimnastycznym dla Seniorów dbała o ich dobrą kondycję fizyczną, formę oraz zdrowie, zarażała ich werwą i motywacją do działania.

Jednak DK „Jędruś” to nie tylko teatr, sztuka, poezja oraz sport i rekreacja, to także imprezy cykliczne i plenerowe. Do kolejnych symboli placówki kulturalnej z os. Armii Krajowej należy zaliczyć organizację koncertów finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Spotkań Country, których pomysłodawczynią jest Wiesława Piosik, Kierownik Działu Kultury Spółdzielni w latach 2003-2017. 14 stycznia 2018 r. odbędzie się już 15. Ratajski Finał WOŚP, którego od 10 lat gospodarzem jest właśnie DK „Jędruś”.

Ale to nie koniec. Obecnie niekwestionowanymi wizytówkami DK „Jędruś” są wspaniałe sekcje taneczne: Kolejorz Girls, Kolejorz Kids, Power of Dance oraz Klub tańca towarzyskiego „Finezja”. DK „Jędruś” jest również organizatorem od ponad 40 lat Turnieju Tenisa Stołowego, rozwijają się tutaj sekcje karate oraz judo. To miejsce, w którym mieszkańcy mogli poznać bardzo znane osobistości ze świata teatru, filmu, sportu i muzyki – m.in.: śp. Mariusza Sabiniewicza, śp. Krystynę Feldman, Emilię Krakowską, Piotra Reissa, Zenona Laskowika, a także Mieczysława Hryniewicza,  Ireneusza Krosnego, Magdalenę Zawadzką, oraz Krystynę Podlewską.

Sto lat, Jędrusiu!

Irańska ciekawosta

W sierpniu 1977 roku w DK „Jędruś” miała miejsce niezwykła jak na tamte czasy, wizyta Szachinszacha Iranu Rezy Pahalwiego i jego małżonki, cesarzowej Farah Pahlawi.

Głos Wielkopolski 24 sierpnia 1977 roku o tym wydarzeniu pisał w następujących słowach, na które dziś patrzymy z przymrużeniem oka: (…) Z kolei dostojni goście udali się do dzielnicy mieszkaniowej Rataje. W czasie przejazdu przez nowoczesne, zazielenione i ukwiecone aleje dzielnicy podziwiano funkcjonalność i estetykę wzniesionych domów i licznych obiektów użyteczności publicznej. Szachinszach i cesarzowa Iranu (…) przyjęli zaproszenie do jednej z pięknych placówek na „Osiedlu Młodych” – domu przyjaźni „Trojka”. Dostojni goście zwiedzili pracownię, w której rozwijają swe zainteresowania i pasje artystyczne najmłodsi poznaniacy; następnie uczestniczyli w zaimprowizowanym występie zespołu chóralno-tanecznego dzieci.

 

Nowy rok – nowe przepisy śmieciowe

1 stycznia 2018 roku na ratajskich osiedlach w altanach śmietnikowych obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – niebieskiego na papier, zielonego na szkło oraz żółtego na metale i tworzywa sztuczne pojawi się nowy brązowy pojemnik na bioodpady. Poniżej przestawiamy zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tzw. odpadów BIO oraz odpadów zielonych.

Z czego wynikają zmiany w przepisach śmieciowych?

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wynika z dyrektyw unijnych, a także przepisów prawa krajowego, które znajdują swoje miejsce również w aktach prawa miejscowego Związku Międzygminnego GOAP, odpowiedzialnego za system zagospodarowania odpadów komunalnych w aglomeracji poznańskiej. Nowe przepisy śmieciowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Co to odpady ulegające biodegradacji i bioodpady?

Odpady ulegające biodegradacji to takie, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Bioodpady natomiast to odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Jakie odpady należy wyrzucać do nowych brązowych pojemników, a jakie nie?

Do brązowych pojemników na odpady BIO (z naklejką BIO) mieszkaniec jest zobowiązany wyrzucać:

 • trawę,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • pozostałości roślinne,
 • kwiaty,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • obierki owoców i warzyw,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.

Do brązowych pojemników na odpady BIO nie wyrzucamy:

 • mięsa, kości, odchodów zwierząt
 • ziemi, kamieni, popiołu.

Do brązowych pojemników na odpady zielone (z naklejką ODPADY ZIELONE) wyrzucamy tylko:

 • trawę,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • pozostałości roślinne.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec zobowiązany jest we własnym kuchennym koszu na śmieci wygospodarować miejsce na bioodpady, aby następnie w worku foliowym umieścić je w brązowym pojemniku znajdującym się w altanie śmietnikowej na osiedlu.

Jak często bioodpady będą odbierane?

Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi (Remondis Sanitech Poznań) będzie realizował:

 • nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września,
 • nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja.

Odbiór odpadów zielonych będzie odbywał się z częstotliwością:

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Co dzieje się dalej z bioodpadami i dlaczego są aż tak potrzebne?

Selektywna zbiórka bioodpadów, a następnie ich przetworzenie w biokompostowni skutkuje powstaniem następujących korzyści: wytworzeniem energii cieplnej i elektrycznej oraz powstaniem jakościowego kompostu.

Czy w związku z wprowadzonymi zmianami wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

W 2018 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone przez ZM GOAP nie zmienią się, pozostaną na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy jednak, że Miasto Poznań i ZM GOAP obowiązek zakupu pojemników na bioodpady, a także ich czyszczenie przerzucili na zarządcę nieruchomości, czyli w tym przypadku, Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznani. W związku z tym poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe zostały zmuszone do wprowadzenia podwyżek o ok. 10 gr/m kw./pow. użytkowej w 2018 roku. Stanowi to wyjątek od reguły, pojemniki na makulaturę, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne nadal będzie dostarczał ZM GOAP. Wzrost opłat w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu nastąpi najwcześniej od maja 2018 r. (Czytaj: Komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz 80 tys. podpisów złożono u Prezydenta).

1 stycznia 2018 roku zaczną również obowiązywać nowe umowy na odbiór odpadów komunalnych i transport, sektor obejmujący Rataje będzie obsługiwać z ramienia ZM GOAP – Remondis Sanitech Poznań.


Zobacz filmik ZM GOAP „Zaczynamy segregować biodpady”!

Źródło: Kanał Youtube GOAP.

Zobacz filmik ZM GOAP „Co wrzucamy do brązowego pojemnika?”!

Źródło: Kanał Youtube GOAP.

Najem pawilonów położonych przy pasażu na os. Jagiellońskim – 3 przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg ofertowy na najem pawilonów położonych przy pasażu na os. Jagiellońskim. Przetarg na poniżej wymienione lokale trwa od 1 do 15 grudnia 2017 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem lokaleuzytkowe@osiedlemlodych.pl.


Nr lokalu – D5
Powierzchnia lokalu – 16,81 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – D6
Powierzchnia lokalu – 17,09 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – D11
Powierzchnia lokalu – 16,81 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – D12
Powierzchnia lokalu – 17,09 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E2
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E3
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E4
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E5
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E6
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E7
Powierzchnia lokalu – 17,40 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E8
Powierzchnia lokalu – 17,99 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E10
Powierzchnia lokalu – 15,93 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E11
Powierzchnia lokalu – 15,93 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto

Nr lokalu – E12
Powierzchnia lokalu – 16,19 m²
Stawka czynszu – 25 zł / m² netto


Pawilon D5, D6, D11, D12
Pawilon E2, E3, E4, E5. E6, E7, E8, E10, E11, E12
Pawilon E10, E11, E12

Zapraszamy na warsztaty projektowe!

W jaki sposób zagospodarować przestrzeń między blokiem nr 86-95, stadionem „Olimp” i kościołem na os. Rusa?

Centrum Otwarte wraz z Kierownictwem Osiedla Rusa SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zapraszają mieszkańców osiedla, architektów, społeczników oraz specjalistów od zieleni na warsztaty projektowe, które odbędą się 2 grudnia o godz. 14:00 w Kierownictwie Osiedla (os. Rusa 54).

Pomysły, które powstaną podczas warsztatów, mogą okazać się przydatne w postrzeganiu terenu osiedla jako koncepcyjnej całości. Posłużą one Kierownictwu Osiedla Rusa jako wskazówka do dalszych działań.

Program warsztatów

Część I – krótki wykład służący jako inspiracja dla uczestników warsztatów.
Część II – krótki spacer, podczas którego mieszkańcy i organizatorzy poznają przestrzeń i związane z nią uwarunkowania.
Część III – praca zespołowa, w takcie której każdy zespół będzie miał za zadanie wypracowanie koncepcji aranżacji i funkcji przestrzeni.

Przewidywany czas ich trwania warsztatów to 4 godz.

Nabór Wolontariuszy WOŚP trwa!

26. Finał WOŚP zagra na Ratajach! Po raz kolejny Fundacja Jurka Owsiaka wyraziła zgodę na utworzenie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, którego Szefem została Iwona Ossowska. W związku z tym rozpoczynamy nabór Wolontariuszy, który potrwa do 8 grudnia.

Chcesz zostać Wolontariuszem Sztabu 4223 przy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Uprzejmie informujemy, że 24 listopada, wyjątkowo, Wolontariat będzie czynny do godz. 17:30.