Szachy

czwartki 18:00 i 19:00

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne

Klub Seniora”Piastun”

czwartki 17:00-19:00