Warsztaty makramowe

Środy 18:00

KnockKnock Majsterkowanie

wybrane środy 17:00

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Senior
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne

LADY LATINO

środy 16:00