ZDROWY KRĘGOSŁUP

środy 13:00

GIMNASTYKA
DLA SENIORÓW

środy 12:00

GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA

środy 11:00

MAMA FIT

środy 10:00

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Gold
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

środy, czwartki
ustalenia indywidualne

Zespół
Poznańskie Wrzosy

środy 15:30-18:30