SZACHY

wybrane poniedziałki
𝟭𝟲:𝟬𝟬 dzieci 4 do 9 lat
𝟭𝟳:𝟬𝟬 dzieci i młodzież 10 do 18 lat

Café Skarpa

wtorki 10:00-15:00

Akrobatyka

wtorki 16:30-17:30
piątki 16:30-17:30

Stretching

wtorki 17:30-18:30
piątki 17:30-18:30

LATINO SOLO

poniedziałki 17:15 – 18:15

FIT SYLWETKA

poniedziałki 18:15-19:15

PILATES

poniedziałki 19:15-20:15

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Gold
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

środy, czwartki
ustalenia indywidualne

Mania Programowania

piątki

STOWARZYSZENIE
ODRA-NIEMEN

wybrane poniedziałki 18:00-20:00 wg harmonogramu