Szachy

środy 16:00 i 17:00

Wyśpiewnia

terminy ustalane indywidualnie

Café Skarpa

poniedziałki 11:00-13:00

Akrobatyka

wtorki i piątki
16:15 (3-5) i 17:00 (6+)

LATINO SOLO

poniedziałki 17:00

FIT SYLWETKA

poniedziałki 18:00

PILATES

poniedziałki 19:00

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Gold
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne

ODRA-NIEMEN

wybrane poniedziałki 18:00-20:00