Zdrowy kręgosłup

wtorki 13:00

Gimnastyka dla seniorów

wtorki 12:00

MAMA FIT

wtorki 11:00

Wyśpiewnia

terminy ustalane indywidualnie

Akrobatyka

wtorki i piątki
16:15 (3-5) i 17:00 (6+)

Stretching

wtorki i piątki 18:00

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne

Koło Sybiraków

wybrane wtorki o 15:00

Al-Anon

wtorki 18:00-20:00

Poznańskie Wrzosy

wtorki 16:30-18:30