hip-hop

Poniedziałki 17:00

Warsztaty makramowe

Środy 18:00

Szachy

czwartki 18:00 i 19:00

KnockKnock Majsterkowanie

wybrane środy 17:00

Wyśpiewnia

terminy ustalane indywidualnie

Café Skarpa

poniedziałki 11:00-13:00

Akrobatyka

wtorki i piątki
16:15 (3-5) i 17:00 (6+)

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Senior
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne