Studio Piosenki

zajęcia indywidualne, termin do uzgodnienia

Opieka nad dziećmi – zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 6-12 lat

Ustalony wcześniej termin

Zespół wokalny Klubu Seniora „Piastun”

wg harmonogramu

Nauka gry na instrumentach muzycznych

zajęcia indywidualne, termin do uzgodnienia