Warsztaty makramowe

Środy 18:00

Zdrowy kręgosłup

wtorki 13:00

Gimnastyka dla seniorów

wtorki 12:00

Café Skarpa

poniedziałki 11:00-13:00

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Senior
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne

LADY LATINO

środy 16:00

Filateliści

wybrane soboty 09:00-12:30

Koło Sybiraków

wybrane wtorki o 15:00

Język Niemiecki

poniedziałki 11:00-12:30

Poznańskie Wrzosy

wtorki 16:30-18:30

Klub Seniora”Piastun”

czwartki 17:00-19:00