Taniec dla kobiet

Poniedziałki 18:00 – 19:00

hip-hop

Poniedziałki 17:00

Warsztaty makramowe

Środy 18:00

Szachy

czwartki 18:00 i 19:00

KnockKnock Majsterkowanie

wybrane środy 17:00

Zdrowy kręgosłup

wtorki 13:00

Gimnastyka dla seniorów

wtorki 12:00

MAMA FIT

wtorki 11:00

Wyśpiewnia

terminy ustalane indywidualnie

Café Skarpa

poniedziałki 11:00-13:00

Akrobatyka

wtorki i piątki
16:15 (3-5) i 17:00 (6+)

Stretching

wtorki i piątki 18:00

Zumba

środy
17:00 Zumba Kids
18:00 Zumba Senior
19:00 Zumba

NAUKA GRY
NA PIANINIE

ustalenia indywidualne

LADY LATINO

środy 16:00

Filateliści

wybrane soboty 09:00-12:30

Koło Sybiraków

wybrane wtorki o 15:00

Język Niemiecki

poniedziałki 11:00-12:30

Al-Anon

wtorki 18:00-20:00

Poznańskie Wrzosy

wtorki 16:30-18:30

Klub Seniora”Piastun”

czwartki 17:00-19:00

ODRA-NIEMEN

wybrane poniedziałki 18:00-20:00