Stowarzyszenie Hodowców Ptaków „Canaria 02”

wg harmonogramu

Ogólnopolskie filatelistyczne spotkania wymienne

wg harmonogramu 9:00 – 12:30