Wybory do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie § 7710 Statutu informuje, że w związku kończącą się kadencją Rady Nadzorczej 2014 – 2017, podczas obrad Walnego Zgromadzenia w drugim kwartale 2017 r., przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2017 – 2020. Wybieranych będzie 20 członków Rady Nadzorczej z 19 części Walnego Zgromadzenia, po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem jest część Walnego obejmująca os. Orła Białego, z której wybieranych będzie 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska, adresy zamieszkania osób zgłaszających oraz numery Pesel lub numery członkowskie osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego. Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W części Walnego Zgromadzenia obejmującego os. Orła Białego zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni w terminie do 28 lutego 2017 roku. Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli, Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 19 stycznia 2017 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 12.01.2017 r. – Obwieszczenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 12.01.2017 r. – Wykaz części Walnego Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata/tki
Zgłoszenie kandydata/tki
Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej

Wielkie odliczanie! WOŚP coraz bliżej

Do 25. Finału WOŚP pozostało dokładnie 10 dni. Program ratajskiego Koncertu bogaty jest w szereg atrakcji, czekają nas występy teatralne, wokalne oraz taneczne, a wszystko odbędzie się w Domu Kultury „Jędruś” 15 stycznia. Startujemy punktualnie o 15:00.

Dzień Finałowy WOŚP to szereg przygotowań, który go poprzedza, począwszy od zarejestrowania Sztabu, zebrania wymaganej liczby Wolontariuszy, po stały kontakt z instytucjami, które zdecydowały się kwestować razem z nami, skończywszy na przygotowaniu programu artystycznego Koncertu Finałowego. To tylko kilka zadań do zrealizowania, które czekają na organizatorów.  A co przewidzieliśmy w programie tegorocznej, wyjątkowej, bo 25. edycji?

15:00 – występ wokalny dzieci z Przedszkola nr 114 w Poznaniu;
15:10 – przedstawienie świąteczne dzieci z Przedszkola nr 124 w Poznaniu;
15:50 – Zespół „Tęcza”
16:05 – występ wokalny dzieci z Przedszkola Liczmanek
16:35 – występ wokalny Iny Szczepaniak z Klubu „Cybinka”
16:45 – „Farcik”
16:55 – Kolejorz Kids
17:05 – występ hip-hopowy formacji z DK „Orle Gniazdo”
17:20 – „Power of Dance”
17:35 – „MAJA”
17:50 – Kolejorz Girls
18:00 – Licytacja – prowadzący: Michał Grudziński
19:00 – Kolejorz Girls
19:10 – Janina Rybarczyk
19:20 – Grzegorz Twaróg
19:30 – Leopold Twardowski
20:00 – Światełko do nieba – pokaz sztucznych ogni

Wielkie podziękowania kierujemy w stronę galerii handlowych i instytucji, na terenie których Wolontariusze mogą zbierać pieniądze, a są to: Galeria Malta, Termy Maltańskie, Decathlon Franowo, Ikea, OBI, M1, Selgros Cash&Carry, firmie Weko Plus, dzięki której wystrzeli „Światełko do nieba”, przedstawicielom Rak Service, dbającym o bezpieczeństwo i porządek podczas Koncertu Finałowego oraz Restauracji Trojka i Sokołów S.A. za przygotowanie ciepłych posiłków dla Wolontariuszy z naszego Sztabu.

Kwestują z nami również: Przedszkole nr 9 im. Zbyszka i Jagienki, Przedszkole nr 161 im. Księcia Przemysława, Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”, Przedszkole nr 117 im. Czecha, Niepubliczne Przedszkole Liczmanek, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego oraz Klinika Weterynaryjna MyPet.

Koncert startuje o 15:00, ale nasi Wolontariusze z puszkami wyruszą na poznańskie ulice zaraz po godz. 8:00, o której odbędzie się odprawa w obecności poznańskich policjantów w Domu Kultury „Jędruś”. Liczymy na hojność i dobre serca poznaniaków. Zaczynamy odliczanie, bo WOŚP coraz bliżej…Do zobaczenia!

Puszki 25. Finału WOŚP
Serduszka dla ofiarodawców
Gadżety do licytacji: satyryczny kalendarz Andrzeja Mleczki, kalendarze trójdzielne i książkowe
Gadżety do licytacji: t-shirty, poduszka, kubek termiczny
Gadżety do licytacji: kolorowanki, zegar ścienny, płytwa CD z Woodstock 2016, pendrive
Puszki dla Wolontariuszy
Plakaty 25. Finału WOŚP

 

 

„Bezpieczne Święta i Sylwester” dla Seniorów

Biorąc pod uwagę, że grudzień jest okresem gorączkowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku w wielu przypadkach w czasie „ogólnego roztargnienia” może dojść do różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 KMPSP w Poznaniu i SM „Osiedle Młodych”  serdecznie zapraszają Seniorów na zajęcia edukacyjne „Bezpieczne Święta i Sylwester”.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

  • zagrożenia pożarowe i sposoby postępowania w sytuacji ich wystąpienia;
  • zagrożenia związane z „cichym zabójcą” – śmiercionośny czad;
  • pierwsza pomoc podczas zagrożenia życia i zdrowia.

Zajęcia odbędą się 20 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Bobrzańskiej 6a w Poznaniu. Informujemy, że niezbędne jest potwierdzenie udziału zorganizowanych grup, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Foto: www.facebook.com/JRG7Poznan