W tym roku w wybranych miejscach na osiedlach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu nie będą grabione jesienne liście. A wszystko po to by dać schronienie małym zwierzętom i nawóz roślinom. Inicjatorem tego rozwiązania jest Kierownictwo Osiedla Rusa.

W celu utrzymania równowagi przyrodniczej, spółdzielcze Kierownictwa Osiedli zmodyfikowały podejście do jesiennego sprzątania liści. A tych na Ratajach, Żegrzu i Chartowie co roku w sezonie jesiennym jest bardzo dużo ze względu na sporą ilość zieleni. Na bieżąco utrzymywana więc będzie czystość trawników, by nie doprowadzić do procesów gnilnych, alejek, chodników i parkingów dla bezpieczeństwa pieszych oraz dróg wewnątrzosiedlowych dla utrzymania drożności instalacji deszczowej.

Przypomnijmy, że liście na Ratajach usuwane są bez użycia dmuchaw. Ich stosowanie powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. To także niepotrzebny hałas.

Miejsca, na których pozostaną liście jako element wzbogacający biokulturę i stanowiące schronienie dla małych zwierząt (np. pożytecznych owadów czy jeży, licznie obecnych na osiedlach) to skupiny krzewów oddalone od ciągów komunikacyjnych i niektóre rabaty pomiędzy wejściami do budynków. To rozwiązanie wzbogaci glebę i stworzy warstwę termoizolacyjną.

Dodatkowo na terenie os. Rusa opadłe liście są gromadzone w przygotowanych przez Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni, domkach dla jeży i innych małych ssaków, w których będą umieszczane zgrabione liście. Są one zlokalizowane w ustronnych, osłoniętych zielenią miejscach nieopodal wejść o numerach: 1, 11, 75, 120. Podobna konstrukcja zainstalowana została w okolicach budynku o numerach 21-30 na os. Lecha. W kolejnych latach domki dla ssaków pojawią się także na terenie innych osiedli.