Czerwiec na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Trwa remont balkonów w budynkach wysokich na ul. Krańcowej 50, 52 i 54. Prace zakończyły się na pierwszym rozpoczętym pionie balkonów na ul. Krańcowej 48.

W budynku na ul. Krańcowej 50 wymieniono kasetę domofonową.

Odświeżono boisko sportowe do gry w koszykówkę.

Zakończono remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego na ul. Warszawskiej 93/95.

W budynkach wysokich kontynuowane było mycie okien na klatkach schodowych.

Na bieżąco trwa pielęgnacja terenów zielonych na wszystkich nieruchomościach.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla spotkała się 19 czerwca 2023 r. Na spotkanie zaproszona została koordynatorka klubu “Cybinka”, p. Daria Gellert-Słodzinka. Omówiono plan działalności klubu na kolejne pół roku. Rada Osiedla zapoznała się z harmonogramem i propozycją zajęć dostępnych dla mieszkańców w ramach darmowych projektów finansowanych przez Miasto Poznań.

Na posiedzeniu omówiono również stan czystości i porządku na terenie Osiedla – wnioski z przeglądu przedstawiał Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przewodniczący zespołu konkursowego na najbardziej ukwiecony balkon przedstawił sprawozdanie z pierwszego przeglądu balkonów zgłoszonych do konkursu na najbardziej ukwiecony balkon.

Kolejny termin posiedzenia Rady Osiedla wyznaczono na sierpień.

Marzec na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

W marcu 2023 r. Kierownictwo Osiedla Pomet rozpoczęło prace budowlane związane z remontem balkonów w budynkach wysokich. Remont rozpoczęto w budynku przy ul. Krańcowej 48. W związku z rozpoczętym sezonem wiosennym przeprowadzono coroczny przegląd placów zabaw i rozpoczęto prace konserwacyjne mające na celu przygotowanie urządzeń zabawowych do użytku dla młodszych mieszkańców osiedla.

Kierownictwo dokonało przeglądu terenów zielonych, w ramach którego uzgodniono prace związane z rewitalizacją terenów na ten rok. Przystąpiono do pielęgnacyjnej redukcji koron drzew.

Obecnie trwa remont elewacji pawilonu usługowo – handlowego na ul. Warszawskiej 93/95.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 30 marca 2023 r. w Klubie “Cybinka”. Członkowie Rady omówili sprawy bieżące oraz po przeanalizowaniu wykonania planu gospodarczego oraz rzeczowo-finansowego remontów za 2022 rok, zatwierdzili je jednogłośnie.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ustaliła, że wiosenny termin przeglądu stanu czystości budynków i przyległych terenów odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. Wnioski z przeglądu zostaną przedstawione Kierownictwu na posiedzeniu Rady Osiedla.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Pomet wyznaczono na 27 kwietnia 2023 roku. Pod głosowanie poddane zostaną na nim uchwały dotyczące korekty planów gospodarczych Osiedla Pomet.

Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Osiedla Pomet w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym budynki położone przy ul. Krańcowej 48 i 50, ul. Konarskiego 28-34 oraz ul. Darzyborskiej 1-7, 3 kwietnia br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2016 – 2019.

Spośród 3 kandydatów głosujący zdecydowali, że w Radzie Osiedla Pomet zasiądzie Kazimierz Przybylski, który zyskał 35 głosów (Leszek Majchrzak – 30, Barbara Zimińska – 9). Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła 21%.

Dokumenty: