Wrzesień na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Na os. Pomet we wrześniu odbył się piknik rodzinny, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno naszych mieszkańców jak i okolicznych “sąsiadów”.  W Klubie “Cybinka” wznowiono zajęcia po przerwie wakacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym programem zajęć.

Przed festynem odbyło się trzecie w tym sezonie, planowane koszenie trawy. Pielęgnacja zieleni prowadzana jest na bieżąco.

Nadal trwa remont balkonów w budynku na ul. Krańcowej 54. Prace powinny zakończyć się do połowy listopada. W budynkach wysokich na ul. Krańcowej przeprowadzono wymianę głównych drzwi wejściowych. W budynkach nr 52 i 54 wymieniono kasety domofonowe z nowym ich umiejscowieniem.

Przy ul. Darzyborskiej rozpoczęły się prace związane z nową inwestycją ZKZL-u, który ma w planie budowę nowych budynków socjalnych. Na początek ma powstać pierwszy z siedmiu, budynek wielorodzinny (15 lokali mieszkalnych). Utrudnienia w dojeździe do naszego bloku spowodowane są robotami sieciowymi prowadzonymi przez AQUANET S.A. W razie pytań związanych z tematem prosimy dzwonić do osoby koordynującej prace – Edyta Szaufer, tel. 726 700 527.

Kierownictwo przypomina o obowiązku segregowania śmieci. Coraz częściej docierają do nas informację o zapełnianiu pojemników BIO odpadami zmieszanymi. Przypominamy, że budynki wysokie posiadają komory zsypowe.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 28 września 2023 r.  Tematem posiedzenia było m.in. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy rosnących zadłużeń na os. Pomet.

Rozstrzygnięty został konkurs na najładniej ukwiecony balkon 2023 r. O wynikach komisja konkursowa powiadomi zainteresowanych. W tym roku wyróżniono 19 osób.

Na spotkaniu omówiono również zasady zgłoszeń osób potrzebujących pomocy do akcji “Szlachetna Paczka”. Rada Osiedla podjęła decyzję o czynnym udziale w akcji. Na spotkanie zaproszono koordynatora wolontariuszy.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla ustalono na 26 października 2023 r.

Czerwiec na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Trwa remont balkonów w budynkach wysokich na ul. Krańcowej 50, 52 i 54. Prace zakończyły się na pierwszym rozpoczętym pionie balkonów na ul. Krańcowej 48.

W budynku na ul. Krańcowej 50 wymieniono kasetę domofonową.

Odświeżono boisko sportowe do gry w koszykówkę.

Zakończono remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego na ul. Warszawskiej 93/95.

W budynkach wysokich kontynuowane było mycie okien na klatkach schodowych.

Na bieżąco trwa pielęgnacja terenów zielonych na wszystkich nieruchomościach.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla spotkała się 19 czerwca 2023 r. Na spotkanie zaproszona została koordynatorka klubu “Cybinka”, p. Daria Gellert-Słodzinka. Omówiono plan działalności klubu na kolejne pół roku. Rada Osiedla zapoznała się z harmonogramem i propozycją zajęć dostępnych dla mieszkańców w ramach darmowych projektów finansowanych przez Miasto Poznań.

Na posiedzeniu omówiono również stan czystości i porządku na terenie Osiedla – wnioski z przeglądu przedstawiał Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przewodniczący zespołu konkursowego na najbardziej ukwiecony balkon przedstawił sprawozdanie z pierwszego przeglądu balkonów zgłoszonych do konkursu na najbardziej ukwiecony balkon.

Kolejny termin posiedzenia Rady Osiedla wyznaczono na sierpień.

Marzec na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

W marcu 2023 r. Kierownictwo Osiedla Pomet rozpoczęło prace budowlane związane z remontem balkonów w budynkach wysokich. Remont rozpoczęto w budynku przy ul. Krańcowej 48. W związku z rozpoczętym sezonem wiosennym przeprowadzono coroczny przegląd placów zabaw i rozpoczęto prace konserwacyjne mające na celu przygotowanie urządzeń zabawowych do użytku dla młodszych mieszkańców osiedla.

Kierownictwo dokonało przeglądu terenów zielonych, w ramach którego uzgodniono prace związane z rewitalizacją terenów na ten rok. Przystąpiono do pielęgnacyjnej redukcji koron drzew.

Obecnie trwa remont elewacji pawilonu usługowo – handlowego na ul. Warszawskiej 93/95.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 30 marca 2023 r. w Klubie “Cybinka”. Członkowie Rady omówili sprawy bieżące oraz po przeanalizowaniu wykonania planu gospodarczego oraz rzeczowo-finansowego remontów za 2022 rok, zatwierdzili je jednogłośnie.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ustaliła, że wiosenny termin przeglądu stanu czystości budynków i przyległych terenów odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. Wnioski z przeglądu zostaną przedstawione Kierownictwu na posiedzeniu Rady Osiedla.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Pomet wyznaczono na 27 kwietnia 2023 roku. Pod głosowanie poddane zostaną na nim uchwały dotyczące korekty planów gospodarczych Osiedla Pomet.